onsdag 25 februari 2015

Snart slut på den grekiska tragedin

Efter många om och men förefaller det i skrivande stund som om Grekland får sin respit och därmed kan få ännu ett nödlån om sju miljarder euro från externa instanser. Därmed skjuts det oundvikliga, dvs. att Grekland tvingas lämna euro-zonen, fram ytterligare ett antal månader (Grexit). Tysklands och Frankrikes storbanker skulle inte längre drabbas lika hårt som när den grekiska krisen exploderade i famnen på en sovande EU-kommission. Därmed har Merkel & Co uppnått det viktigaste målet på kort sikt: att den grekiska tragedin inte tvingar bl.a. de vårdslösa tyska kreditgivarna på knä. För ett är säkert: nödpaketet på 240 miljarder till Aten har i lika hög grad handlat om att hålla krisen borta från de egna knutarna i Bonn och Paris som att få den grekiska ekonomin på fötter igen.

Det bästa för alla inklusive grekerna själva skulle givetvis ha varit att landet fått lämna euro-samarbetet redan 2010. De tyska bankirerna hade förstås slitet sina hår men samtidigt hade hundratals miljarder från de europeiska skattebetalarnas fickor sparats och Grekland gått i konkurs. Erfarenheterna inte minst från Argentinas återkommande konkurser visar att grekerna därmed skulle ha fått en reell chans att börja om med nya, hederligare politiker  och med en ny valuta. Inte mycket värd men Grekland skulle ha fått uppleva en turismboom som hjälpt till att få hjulen att börja rulla.

Mitt scenario om att Grekland oavsett nödpaketets storlek snart lämnar euro-zonen, beror på en enda faktor: att landet aldrig kommer att mäkta med en skuldbörda som sakta närmare sig det dubbla av den egna bruttonationalprodukten. Vad hjälper det att grekerna kan visa upp stora primära budgetöverskott i ett läge där ränteskulden på sista raden omintetgör resultatet av alla ansträngningar och allt lidande bland det grekiska folket? Scenariot utgår också från ett annat faktum: att de övriga euro-länderna aldrig kommer att gå med på att efterskänka minst 150 miljarderna av den grekiska skulden.  

Nej, den grekiska tragedin kommer snart till ett första slut. Ett s.k. Grexit kommer förstås att skaka om euro-zonen men är ändå oändligt mycket bättre än att landet drabbas av inre oroligheter och att de allt mer desperata Syriza-politikerna sätter sig i famnen på Putins Ryssland. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar