tisdag 12 juli 2011

Spel med farliga insatser

Ibland känns det lite olustigt att förknippas med den yrkeskår som benämns politiker! Särskilt när det är fråga om ett farligt spel där hela samhällsbalansen - både globalt och nationellt - står på spel. Överdrift ? Nej ! Det som pågår i USA i detta nu är inget annat än ett drama med flera dramatiska scenarier som möjliga resultat. Skall  den amerikanska staten ställa in sina betalningar eller går det att få till en kompromiss mellan president Obama och republikanerna? De sistnämnda tycks vara beredda att göra vad som helst för att sätta krokben för den sittande presidenten och drar sig inte heller för att värna om skattelättnader för de allra rikaste. Och det i ett läge där den offentliga sektorn dras med ofattbara underskott på såväl federal nivå som bland de enskilda delstaterna. USA må vara mäktigt militärt men med en statsskuld som överstiger EU-ländernas samlade skuldnota så är det en makt som lever på lånta fjädrar. Sorgligt om den amerikanska drömmen en dag slocknar pga politiska maktambitioner. Idag förefaller risken för en sådan utveckling vara överhängande.