torsdag 1 november 2012

Dags för museum eller nytt nordiskt liv?

Låt mig betona en sak allra först: det nordiska samarbetet är bland det bästa som hänt under Ålands 90 år av självbestämmande. Medlemskapet i Nordiska rådet (NR), länge motarbetat av Finland, har gett åländska politiker och tjänstemän en viktig plattform för kontakter och nya samarbetsformer genom årens lopp. Tillsammans med medlemskapet i det parlamentariska Östersjösamarbetet (BSPC) utgör NR-samarbetet de enda internationella arenorna där åländska politiker kan agera precis som de stora ländernas parlamentarikerna vad gäller inflytande och påverkan. Det är alltså den personliga egenskapen som till stor del avgör om en åländsk politiker lyckas påverka mötesbesluten och inte hur många människor du faktiskt representerar.
Trots allt det positiva för Ålands del, kan dock inte heller vi ålänningar bortse från att NR behöver nytt innehåll och därmed ett nytt liv. Annars är risken stor för att statsministrarna m.fl. tröttnar på en apparat som mest producerar papper och diskussioner fyllda med allehanda rekommendationer. I 60 år har organisationen trampat på i samma spår samstidigt som de banbrytande besluten nu börjar bli rätt åldersstigna.
För vi se en utveckling mot en sorts förbundsstat eller går samarbetet vidare i sedan länge upparbetade spår? I dagsläget är det omöjligt att förutspå den kommande färdkartan i o m att inte minst EU:s vacklande bygge har ett avgörande inflytande över hur samtalen i de nordiska huvudstäderna gestaltas.
Men redan nu finns det i alla fall ett spännande tryck för att starta en process mot fördjupat nordiskt samarbete. I flera publikationer under de senaste åren pläderar författarna för ett nytänkande och ett stärkt nordiskt varumärke. Sveriges och Finlands gemensamma beslut om att delta i luftövervakningen av Island är för mig ett första besked om att högsta politiska ledning i respektive land ser ett faktiskt mervärde i det nordiska samarbetet..
Men det är inte lätt att vara liten: i den senaste boken om nordiska visioner saknas de autonoma områdena helt och hållet. Trots att över 150 personer fått ge sin syn på morgondagens NR.