söndag 26 maj 2013

Givande besök och bra för Åland

Om inte andra än vi ålänningar själva känner till bakgrunden till Ålands särställning har vi ett gigantiskt berg att ta oss över varje gång vi har en fråga vars lösning förutsätter förståelse hos andra.

Det är utgångspunkten för mitt sätt att tänka när politiker utifrån visar intresse för självstyrelsen och statusen i övrigt. Sedan må det handla om en person med lyskraft typ förra centerledaren Maud Olofsson - som vi hade som Centerns gäst i början på den gångna veckan - eller Nordiska Centerunga vars styrelse besökte Åland under denna helg. Givande besök och intressanta människor.

Lite synd är dock att diskussionerna på nordisk nivå måste ske på engelska med morgondagens beslutsfattare. Känslan av gemensam bas försvinner delvis pga. av ett magrare språk. Men givetvis är det bekvämt att använda engelskan men den power point jag förberett var det bara att skippa. Måste erkänna att jag inte ens tänkte tanken att svenskan inte var gångbar.

Senare i sommar gästas vi inom Åländsk Center av både Solna-Centern och Länscentern i Stockholms län. Då kommer ytterligare ett 30-tal politiker att veta betydligt mer om Åland!