söndag 25 maj 2014

Dagens EU-val ett Nu eller aldrig!

Vaknade denna EU-valsdag med en lite underlig känsla i kroppen. Ingen EU-valskampanj idag (frånsett en handfull telefonsamtal!). Ett halvårs valrörelse är över och det är väl naturligt att vi som arbetat nära Britt upplever en viss tomhet kombinerat med lättnad över att vi nått fram till valdagen. Kan bara föreställa mig vilken känsla Britt har under hela denna dag!
Även om jag förstås är lite partisk vågar jag påstå att det är Ålands genom tiderna mest proffsiga valrörelse som någonsin presterats. Britts kampanjgrupp har varit kreativ och ställt upp på ett beundransvärt sätt. Britt själv har varit så energisk som bara hon kan vara och kampanjchef Birgitta har förmått hålla ihop helheten.

Av Britts stödpartier har - vid sidan av Centern - såväl moderater som liberaler ställt upp på ett sätt som är berömvärt. Centerns nya kommungrupper har i flera fall visat vilken tillgång de kommer att bli inför kommande val. Men utan enskilda insatser av Gunilla Nordlund, Andreas Kanborg m.fl. hade kampanjen inte blivit en succé. Stort tack!
På Centerns vårstämma den 14 maj passade jag på att även lyfta fram de åländska mediernas insatser under dessa sex månader. Såväl tidningarna som radion har visat en synnerligen god vilja att ge ålänningarna en heltäckande bevakning av EU-valet.

Ju närmare valdagen vi kommit, desto fler av sossarnas och Ålands Framtids anhängare har betonat att de både röstar idag och kommer att stödja Britt i valet. Därmed spelar det inte någon större roll att nämnda partiers styrelser inte officiellt ställt sig bakom Britts kandidatur. Ifall vi ikväll konfronteras med en situation där Britt missar ett inval med liten marginal, kommer dock både S och ÅF ha få en tuff eftervalsreaktion.

Sammantaget avslutar jag härmed EU-valet för denna gång med orden: det är nu eller aldrig Åland kan få en egen EU-representant inom ramen för nuvarande system där ålänningarna inte garanterats en egen EU-stol. Det är nämligen osannolikt att nuvarande läge skulle uppstå i framtiden:
- Åland har en stark och allmänt omfattad kandidat i Britt Lundberg, som även samlar röster utanför Åland
- Frånsett sossarnas och ÅF:s svek har Britt fyra övriga åländska partier bakom sig
- Åländsk Center har gjort allt ifråga om både pengar och resurser för att trygga Ålands EU-intressen
- SFP-listan med totalt 20 namn kommer att klara invalet av en svenskspråkig representant
- Nämnda lista är så pass jämn att en ålänning denna gång har en reell chans bara ålänningarna själva vill

Den enda frågan som kvarstår är därmed: vill ålänningarna i tillräckligt hög grad ge sitt örike en möjlighet att påverka eller vinner den passiva och likgiltiga inställningen hos alltför många?
onsdag 14 maj 2014

Trångt i skamvrån!

Den 25 maj har vi ålänningar den unika chansen att ikraft av egna röster välja in Britt Lundberg i EU-parlamentet. För första gången skulle Åland ha en egen folkvald representant i Bryssel och vi skulle därmed ha den demokratiska röst som Ålands särställning egentligen förutsätter. Finland har i över 20 års tid förvägrat ålänningarna denna demokratiska kompensation. Kravet är en självklarhet i och med att att långt över hälften av den åländska lagstiftningen styrs av EU-organen.

Men de finska partierna har alltså lagt beslag på hela Finlands kvot om 13 mandat och visar ingen respekt för den konsititutionella ordningen. Agerandet är förstås exceptionellt i och med att Finland normalt sett gör allt för att vara en duktig EU-elev. Nu får landet stå i skamvrån eftersom både Danmark och Belgien redan visat vägen. Danmark gav Grönland ett eget EU-mandat redan före ön var autonomt medan Belgien säkerställt ett eget mandat för den lilla tyska minoriteten.

Det vore givetvis en enorm framgång om Åland genom ett samarbete med Svenska Folkpartiet (SFP) kunde trygga invalet av Britt Lundberg. Chansen denna gång är enligt min bedömning unik eftersom vi ålänningar har en stark kandidat och SFP-listan i övrigt består av många lyskraftiga namn utan att listan denna gång har ett självklart vinnarnamn. 2009 var det Britts röster som tryggade invalet av SFP:s Carl Haglund. Nästan hälften av de åländska väljarna visade redan då att de bryr sig både om Ålands och samtidigt den svenskspråkiga representationen i Bryssel.

Utgångsläget för ett starkt åländskt EU-val är således gott. Enda besvikelsen är de åländska socialdemokraterna som inte bara tackat nej till ett samarbete kring Britt Lundberg utan till och med aktivt försöker få ålänningarna att rösta på finska s-kandidater. Med sitt agerande kan sossarna ställa sig i samma skamvrå som de finska partierna.
Även Ålands Framtids partiledning har vägrat att hjälpa till med att trygga den åländska representationen men har i alla fall undvikit att  motarbeta den åländska kampanjen. Det är bara att hoppas på att bägge partiers gräsrötter visar större omtanke om Åland än resepektive partiledning.