torsdag 16 juni 2011

Språket Ålands ansvar ?

Ålänningarna skall lära sig finska för att finska staten skall kunna kommunicera med det autonoma öriket ! Det är det senaste inslaget i den eviga språkfrågan och bakom uttalandet står lagstiftningsrådet Sten Palmgren, i många år Ålands givna förstahandskontakt vid justitieministeriet i Hfors. När en sådan person yttrar sig så finns det all orsak att lyssna. Denna gång inte för att ta till sig budskapet utan för att titta på orsakerna bakom det krassa uttalandet. Palmgren signalerar nämligen rakt ut att Finland inte klarar av att leva upp till devisen om två nationella språk och än värre: han ger samtidigt besked om att Finland är på kollisionskurs med sina internationella förpliktelser gentemot Åland. Om någon vecka är det 90 år sedan Finland förband sig inför det internationella samfundet (Nationernas Förbund) att garantera Ålands svenskspråkiga status. Det Sten Palmgren nu föreslår är i direkt strid med landets utfästelser. Åländsk Center har under en längre tid betonat vikten att vi ålänningar markerar Ålands unika status. I höstens val söker vi stöd för en tydlig åländsk politik som markerar Ålands speciella position i folkrätten.

onsdag 8 juni 2011

Finns det plats för Åland i morgondagens Finland ?

Riksdagsvalet den 17 april har förändrat Finlands politiska karta på ett
sätt som inte är till autonoma Ålands fördel. Märkligt nog finns det
åländska bedömare som ser Sann-finnarnas frammarsch - från sex till 39
ledamöter i riksdagen . - som en positiv förändring. Sanningen är ju den
att spåren förskräcker: det är Sann-finnarnas Soini som i riksdagen axlat
den tidigare Ålands-ätaren Sulo Aittoniemis fallna mantel. Vem om inte
Soni har under 2000-talet angripit allt från åländsk vårfågeljakt till
Ålands lagstadgade andel av skatteinkomsterna? Vem kan garantera att Soini
& Co har förändrats - särskilt med tanke på att 14 av partiets
riksdagsledamöter har sin hemvist i landets mest finsk-nationalistiska
kretsar?
Den fråga vi ålänningar kanske måste ställa oss inom kort är följande: hur
skall Åland och åländska frågor få plats överhuvudtaget i det politiska
umgänget i Helsingfors? När programmet för Finlands nästa regering väl är
skrivet får vi ett första besked om Åland enbart ses som gökungen i det
finska boet. Klart är att mycket står på spel även för Ålands del.
Skrivningar om autonomns utveckling, svenska språket, sjöfartens
stödsystem och den åländska vindkraften är alla tunga och avgörande