torsdag 6 december 2012

Dags för politiskt EU-försvar!

Det är bara löjligt att argumentera för en åländsk plats i Europaparlamentet genom att hota med ett nej till Kroatiens anslutningsavtal!

För denna slutsats argumenterar Nya Ålands Nina Fellman den 5 december. Reaktionen är utgående från Fellmans politiska hemvist och genom åren väldokumenterade svala inställning till Ålands särställning, inte direkt överraskande. Direkt häpnadsväckande är dock Fellmans parallell till att "till exempel de stora tyska förbundsstaterna inte har en egen representation i parlamentet". Istället för att peka på att t.ex. Danmark ordnade en EU-plats till Grönland (när ön inte ens hade självstyrelse!) och att den tyska minoriteten i Belgien likaså garanterats egen EU-representation, använder Fellman de tyska delstaterna som motargument.

Undertecknads åsikt är alltså att Åland via Kroatiens kommande anslutning till EU ska ta tillfället i akt att markera kravet på en egen EU-plats. Lagtinget bör helt enkelt låta bli att ge sitt bifall till den lag med vilket EU-fördraget sätts ikraft i Finland. I motsats till vad Nina Fellman tror påverkas inte Kroatiens anslutning av att Ålands bifall dröjer i avvaktan på att vår EU-plats äntligen får en lösning.

I snart 20 år har Åland fått ta stryk av byråkraterna i Bryssel. Tusentals timmar har framgångsrikt lagts ner på att jaga åländska traditioner allt medan de stora EU-elefanterna tillåtits bryta mot EU-fördragen gång på gång. EU-jakten har varit kostsam för ålänningarna och beträffande vårjakten väntar säkert nya duster med hot om repressalier.

Det är hög tid att Åland får ett politiskt EU-försvar! I och med Kroatiens EU-inträde ska platserna i Europaparlamentet förhandlas om före nästa EU-val år 2014. Därmed får Finland en möjlighet att uppfylla sitt löfte om att utverka en extra plats för Åland.

Kan en tillräcklig minoritet om elva ledamöter uppbådas i lagtinget för en vänta-och-se-linje? Med tanke på att det från obundnas sida framställdes som "landsförräderi" att rösta för Lissabon-fördraget år 2010 - där ett nej hade ställt Åland utanför unionen - så måste det starkaste stödet för denna linje finnas i det partiet.
Risken är uppenbar för att de svenskspråkiga i Finland efter EU-valet 2014 saknar en egen representation på EU-nivå. Kanske dags att inse att Åland kan vara nyckeln till ett fortsatt EU-inflytande?