måndag 3 oktober 2011

Politiskt mod räddade Finlandskabel

Lagtinget klarade i fredags 30.9 av mandatperiodens största prövning genom att klubba igenom den s.k. Finlandskabeln, en ny livlina som skall trygga Ålands elförsörjning de kommande 20 åren. Utmaningen denna gång bestod dels i kostnaderna (totalt över 100 M€), dels det stundande valet som lockade till valfiske. Men till syvende och sist visade det sig att allt tal om alternativa och billigare lösningar mera byggde på önsketänkande än konkreta fakta. Som tur var anordnade finansutskottet under Jan-Erik Mattssons ( C ) ledning ett öppet hörande dagarna före lagtingets beslut. Hörandet gav inget nytt utan förstärkte bara bilden av att de sakkunniga jobbat fram den enda realistiska lösningen i ljuset av de tidsramar inom vilka ålänningarna idag kan förlita sig på säkra elleveranser (reservkraften lider redan idag av ett underskott i händelse av driftsstopp under kyliga förhållanden). Vi inom Centern riktar ett varmt tack till liberalerna, moderaterna och Danne Sundman för det gemensamma modet att rädda Finlandskabeln. ÅF röstade nej, tre obundna avstod medan sossarna lyste med sin frånvaro då Ålands lagtings mest kostsamma klubbslag någonsin föll.