fredag 26 augusti 2011

Farlig valtaktik från liberalernas sida

Med knappt 50 dagar kvar till lagtingsvalet valde liberalerna att åter använda sin majoritet inom LR. Denna gång för att göra förändringar i en av självstyrelsens hörnpelare: jordskyddet. Istället för att respektera rättsstatliga och demokratiska principer driver liberalerna fram en reform som strider mot gällande förordning (= lagstiftning). Nu kommer förordningen att säga att det inte går att förvärva tomt för fast boende på planerat område som gränsar till vatten medan LR:s nya beslutspraxis hävdar motsatsen... En sorglig soppa och något nästa LR omedelbart måste rätta till.
Det farliga i den liberala valtaktiken är att ingen kan förutse följderna av att LR-majoriteten struntar i att respektera grundlags- och sjävstyrelselagskraven om att den här typen av rättigheter ska vara reglerade i lag.
Förhoppningsvis kan ansvarsfulla tjänstemän förhala eventuella ansökningar i väntan på utgången av lagtingsvalet. Ifall ålänningarna stöder en nonchalant hantering av de åländska grundpelarna får vi inom Åländsk Center bara acceptera att tiden tydligen har förändrat respekten för principen för att "Land ska med lag byggas".