torsdag 16 juni 2011

Språket Ålands ansvar ?

Ålänningarna skall lära sig finska för att finska staten skall kunna kommunicera med det autonoma öriket ! Det är det senaste inslaget i den eviga språkfrågan och bakom uttalandet står lagstiftningsrådet Sten Palmgren, i många år Ålands givna förstahandskontakt vid justitieministeriet i Hfors. När en sådan person yttrar sig så finns det all orsak att lyssna. Denna gång inte för att ta till sig budskapet utan för att titta på orsakerna bakom det krassa uttalandet. Palmgren signalerar nämligen rakt ut att Finland inte klarar av att leva upp till devisen om två nationella språk och än värre: han ger samtidigt besked om att Finland är på kollisionskurs med sina internationella förpliktelser gentemot Åland. Om någon vecka är det 90 år sedan Finland förband sig inför det internationella samfundet (Nationernas Förbund) att garantera Ålands svenskspråkiga status. Det Sten Palmgren nu föreslår är i direkt strid med landets utfästelser. Åländsk Center har under en längre tid betonat vikten att vi ålänningar markerar Ålands unika status. I höstens val söker vi stöd för en tydlig åländsk politik som markerar Ålands speciella position i folkrätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar