fredag 26 juni 2015

Domen som väcker känslor och frågor

Det är enligt Helsingfors tingsrätt inte ett särskilt allvarligt brott i dagens Finland att begå en gruppvåldtäkt. Omtanken om gärningsmännen är dessutom så stor att det redan milda straffet sänks på grund av den stora offentlighet som övergreppet omgetts av.
Ja, ibland blir man som medmänniska mer upprörd än annars. Att en domstol 2015 har mage att "straffa" en grupp våldtäktsmän genom att tilldela enbart villkorliga straff (inget fängelse) är direkt chockerande. Än värre är dock att övergreppet - alltså en våldtäkt med fem närvarande förövare - inte av tingsrättens lagkloka bedöms som grov. 

Med stor sannolikhet kommer en kvinna att för resten av sitt liv ständigt ha övergreppet med sig varje vaken stund. Det kommer nämligen att krävas en enorm bearbetning för att inte händelsen ska sätta sådana spår i kvinnans inre som på många sätt förstör möjligheten till ett normalt liv. 
Det är i ljuset av kvinnans framtida lidande lätt att förena sig med den lynchstämning som tingsrättens medlemmar nu omges av. Men det är för oss alla angeläget att stanna upp och ställa den avgörande frågan: hur kan en modern rättsstat som Finland ha en lagstiftning som möjliggör denna horribla tolkning?

Från åländsk sida försökte Åland slagting för några år sedan få Finland att skärpa straffet för sexuella övergrepp. Initiativet stoppades på ganska lösa boliner men gav förhoppningsvis i alla fall alla riksdagsledamöter en tydlig vink om att det autonoma Åland anser att Finland inte tar dylika övergrepp på tillräckligt stort allvar.
Den nu aktuella händelsen ger oss ålänningar en ordentlig tankeställare inför den fortsatta processen med ny självstyrelselag för Åland. Kanske det trots allt finns goda skäl för att den allmänna straffrätten en dag förs över till det åländska parlamentets beslutanderätt? 

Till denna tragiska händelse hör sedan en grupp förövare med somalisk bakgrund. Knappast inser de fem unga männen hur deras kvinnosyn kommer att leda till att synen på invandrare ytterligare påverkas i negativ riktning i Finland i stort. Vi som vill välkomna folk från när och fjärran har egentligen bara ett grundläggande krav: att alla nya medborgare accepterar att vårt samhälle bygger på respekt för andra människor, oavsett kön och härkomst. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar