söndag 2 mars 2014

Krim snart en del av Ryssland

I skrivande stund kommer det ihärdiga rykten om att Krimhalvön åter är på väg att bli en krigszon. Ukrainas komplicerade politiska utveckling har plötsligt kastat det forna stridsäpplet in i det internationella blickfånget. Oron är stor över att Ryssland utnyttjar kaoset i Kiev för att åter få Krim inom sina egna landsgränser. Krimhalvöns historia är oerhört komplex men utgör som så många gånger förr själva roten till dagens dramatiska händelser.

Det faktum att Krim idag tillhör Ukraina beror enbart på att Ryssland gav bort området 1954. Ukrainas självständighet 1991, en följd av kollapsen för det sovjetiska kommunistväldet, förändrade totalt den gemensamma spelplanen. Men halvön är fortsatt befolkat med en rysk majoritet och Ryssland lyckades dessutom med konststycket att få behålla ett sista kolonialt fäste: flottbasen Sevastopol. Idag själva utgångspunkten för den ryska offensiven.

Oavsett omvärldens protester kommer den nuvarande krisen att utmynna i att Krim snart tillhör Ryssland. Moskva kan förutom sin militära styrka blockera eventuella FN-försök och kan vidare förlita sig på att ingen i den demokratiska delen av världen önskar trappa upp konflikten. Den ryska björnen rör på sig och då en konflikt involverar att stort antal ryska medborgare kan ingenting stoppa kolossen. Erfarenheterna från kriget med Georgien 2008 är ett konkret bevis på att det i de ryska närområdena alltid bör finnas en insikt om att freden är och förblir ett skört objekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar