tisdag 30 december 2014

ÅMHM väcker starka känslor

Hur kommer det sig att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) titt som tätt väcker både debatt och drar på sig kritik? Själva syftet med hela myndigheten är ju enbart gott. att se till att både ålänningar och gäster utifrån kan vara trygga med att vardagen inte innehåller onödiga farligheter såsom dålig mat eller farliga leksaker. Likaså är det ÅMHM som ska se till att krogarna och rederierna respekterar sina alkoholtillstånd. Ibland utsätts ÅMHM för en direkt hopplös situation som t.ex. ifråga om Ålandskomposten i Sund som ständigt ifrågasätts av sin omgivning. Det som vore bra för grannarna vore dock samtidigt förödande för samhället som helhet.

Av någon konstig anledning kommer några av ÅMHMs starkaste kritiker från de politiska leden. Ändå är hela apparaten ett resultat av både lagstiftning och andra politiska beslut. Som vanligt utgör EU en central ingrediens bakom själva uppkomsten av en oberoende tillsyn. Kritikerna vill även gärna glömma bort att ÅMHM ofta agerar på basen av anmälningar om felaktig verksamhet. Myndigheten är därmed skyldig att reagera och det görs genom att en utredning utförs.

Oundvikligen uppstår det emellanåt situationer som skadar myndighetens renommé. Begreppet en sten och en pinne kommer för evigt att leva kvar som symbol över onödig myndighetsaktivitet. Sedan spelar det ingen roll att tjänstemännen agerade även den gången utgående från en anmälan. Inför senaste julfirande väckte ÅMHM uppmärksamhet genom att blanda sig kommunernas julfester. Vill en myndighet framstå som onödig, vardagsfrämmande och överbyråkratisk är det genom att reagera enbart utgående från tidningsartiklar.

Några politiska populister brukar även med jämna mellanrum ifrågasätta den avgiftstaxa som tillämpas för ÅMHM:s tjänster. Budskapet är att avgifterna kraftigt ska sänkas för att lindra bl.a. företagens vardag. Som vanligt håller inte det politiska budskapet för en närmare granskning. Sänks avgifterna ökar enbart trycket på Ålandsbudgeten i övrigt eftersom inkomsterna inte vill räcka till för alla allmänna behov. Samma kritiska röster kräver samtidigt en "budget i balans"!

En liten önskan inför det nya året: måtte såväl ÅMHM som dess kritiker inse att "lagom är bäst" med tanke på samhället i stort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar