lördag 11 april 2015

Individerna viktigare än politisk prestige

Ibland blir till och med undertecknad överraskad av professionella tyckare. Senaste vecka fick jag plötsligt rejält på huvudet av Nina Fellman i Nya Ålands ledare i en fråga som jag inte kommenterat i offentligheten på månader. Nu framstod jag som Kommunala Socialtjänstens (KST) största hinder! Visserligen har jag på interna möten markerat att vi ska lyssna på vad kommunerna säger i sina svar i den remissrunda som avslutades 10 april. Men min ambition har alltid varit att KST ska genomföras men utan stress och förhastade beslut. Tillräckligt många former har haltat sig fram genom tillvaron och den typen av problem har vi absolut inte råd med när det gäller skötseln av våra barn, missbrukare och handikappade. Politisk prestige hos några enskilda personer får inte styra varken tidtabell eller innehåll i samhällsreformer. Som ett svar till Nina Fellman skrev jag följande replik till Nya Åland 10 april:

Ingen katastrof om KST skjuts framNina Fellman tillägnar en stor del av ledaren den 8 april min person och spekulerar i att reformen med namnet Kommunernas Socialtjänst (KST) kommer att landa i min famn som ”en stor, trasslig härva”. Därtill på ett sätt som skulle skada min trovärdighet som ledare.

Jag är förstås smickrad över att Nina Fellman tillmäter mig en så stor betydelse, dvs. att jag ensam skulle få stopp på KST – trots att jag ”stått utanför maktens absoluta centrum”. Men nu gäller det för alla inklusive Fellman att lyfta blicken och se både på reformens innehåll och förutsättningar för dess genomförande istället för att göra reformen till personfråga.

I ett läge där kommun efter kommun säger nej tack till KST-lagen i nuvarande form kommer Centern förstås att noggrant ta del av kritiken och se vilka förändringar som behövs. Ett gott ledarskap innebär att vi lyssnar på alla de som kommer att påverkas av reformen, inte minst tjänstemännen. Ifall socialdemokraterna, uppbackade av Nina Fellman, väljer att slå dövörat till uppstår förstås en besvärlig sits.

KST-reformen har av någon anledning hamnat på finansministern Roger Nordlunds bord, trots att den hör ju hemma hos den socialdemokratiska socialministern Carina Aaltonen. Alla kan dock vara trygga i attCenterns Roger Nordlund i vanlig ordning kommer att göra allt för att hitta en lösning som tillfredsställer de flesta. Det är heller ingen katastrof om bristen på tid gör att reformen förskjuts till efter höstens val. Vissa reformer kräver en omfattande beredning. Särskilt när det gäller reformer som berör barn och utsatta individer.

Till sist: flera gånger har jag redan försökt få Nina Fellman att förstå att ”mitt” uppdrag att skapa en s.k. garantilag för den kommunala servicen ingalunda ”blev pannkaka". Under mitt ordförandeskap konstaterade gruppen - bestående i övrigt av lagberedningschefen Lars Karlsson, dåvarande socialchefen Carina Strand och skoldirektör P-O Friberg - att vi inte kunde enas om behovet av en s.k. garantilag. Jag kan bara än en gång uppmana Fellman att på www.reform.ax bekanta sig med gruppens rapport och min egen reservation.

Harry Jansson
Partledare
Åländsk Center

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar