måndag 13 april 2015

Fellman ut ur s-garderoben


Måndagen den 13 april kom ett väntat och efterlängtat besked: Nya Ålands ledarskribent Nina Fellman kandiderar för socialdemokraterna i höstens lagtingsval. Därmed blir det förhoppningsvis slut på det fortlöpande s-understödet på ledarsidan och naturligtvis även via TV24.

Nina Fellmans oförtäckta stöd till socialdemokraterna har förstås förorsakat många reaktioner inom övriga partier under årens lopp. Vi är därför många som drar en lättnadens suck över Fellmans besked om steget från journalistik till politik.

Det kan nu vara läge att öppet berätta att flera partiledare inför senaste lagtingsval 2011 diskuterade behovet av att till Nya Åland rikta en begäran om att Fellman tillfälligt skulle tilldelas andra sysslor än ledarskrivande under valperioden.

Av olika skäl fullbordades aldrig tanken i och med att vi bl.a. inte ville beskyllas för inblandning i den fria pressens göranden och låtanden. Diskussionerna visar dock hur allvarligt vi över partigränserna såg på propagandan i s-positiv riktning.
Beskedet den 13 april förklarar varför Nina Fellman utan någon förklaring gav mig en personlig spark på ledarplats 8 april i frågan om den Kommunala Socialtjänsten (KST). Det fanns ingen rimlig förklaring till att hänga ut mig som ett problem för reformen. Tydligen ville Fellman passa på att ge igen för gammal ost medan hon fortfarande hade chansen!
Utan tvivel var Nina Fellman en bidragande orsak till socialdemokraternas framgångar 2011. Nu är det bara att gratulera socialdemokraterna till en både drivande och kunnig kandidat i lagtingsvalet 18 oktober. Välkommen Nina Fellman att bryta åsikter på jämbördig basis!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar