fredag 25 september 2015

Nystart för Åland i svenska riksdagen

Trots att vi samtidigt kämpar om utrymme i åländsk politik, kan vi samarbeta partiledarna emelllan. Nedan det brev som jag skrev och som partiledarna omfattat. Samtliga ledamöter i Sveriges riksdag fick i dagarna därmed vår samfällda uppmaning om att bli medlem i den parlamentariska vänföreningen Sverige-Åland. Onsdagen den 30 september samlas föreningen till en nystart och med från Åland är vårt allt-i-allo Gunnar Westerholm. Dessutom finns generalkonsul Olof Ehrenkrona på plats. Förhoppningsvis hinner även någon av partiledarna ta sig över havet och medverka.

 
Mariehamn, Åland den 23 september 2015

Till                            Ledamöterna i Sveriges riksdag
            
Kom med och stärk samarbetet mellan Sverige och Åland!

Det var med stor glädje vi undertecknade åländska partiledare hösten 2012 kunde konstatera att en vänförening Sverige-Åland hade bildats i Sveriges riksdag. Uppslutningen bland de dåvarande parlamentarikerna blev synnerligen god. Till följd av svenska valet i september 2014 och valet till det åländska parlamentet (lagtinget) den 18 oktober i år, har nystarten av vänföreningen skjutits fram av rent praktiska skäl. Från åländsk sida hoppas vi nu att både tidigare och nyvalda riksdagsledamöter ska komma med och stärka samarbetet mellan Sverige och Åland genom medlemskap i vänföreningen.

Vi åländska politiker brukar säga att Sverige och Finland har delad vårdnad om Åland. När Nationernas Förbund i juni 1921 i Genève avgjorde den s.k. Ålandsfrågan (dvs. ålänningarnas önskan om en återförening med det gamla moderlandet Sverige), ingicks nämligen en särskild överenskommelse (Ålandsöverenskommelsen) mellan Sverige och Finland som ett komplement till beslutet om att Finland skulle tillerkännas suveräniteten över Åland. Ålandsöverenskommelsen har under årens lopp varit oerhört värdefull för ålänningarnas möjligheter att behålla det svenska språket och kulturlivet.

Det oaktat att Ålands självstyrelse har utvecklats under de snart 100 år som förflutit sedan händelserna i Genève, är vi ålänningar fortsatt oerhört beroende av Sverige när det gäller svenska språkets överlevnad. Som exempel kan nämnas att ca 70 % av de åländska studerandena söker sig till svenska universitet och högskolor medan vi i vardagen huvudsakligen tar del av det svenska media-utbudet. Ålands språkliga och kulturella överlevnad sätts ofta på prov till följd av samhällsutvecklingen. Vi vore därför tacksamma om Du som ledamot i Sveriges riksdag vore beredd att bidra till ett stärkt samarbete över Ålands hav.

Med bästa hälsningar,

Johan Ehn                                                                             
Moderat Samling på Åland

Camilla Gunell
Ålands Socialdemokrater

Harry Jansson
Åländsk Center

Axel Jonsson
Ålands Framtid

Katrin Sjögren
Liberalerna på Åland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar