måndag 12 mars 2012

Vikten av att markera Ålands status i vardagen

Förra veckan lämnade jag in följande initiativ till landskapsregeringen. Förhoppningen är att vi åter ska få en förvaltning som till alla delar själva respekterar Ålands särställning i sitt dagliga arbete. Själv skriver jag alltid "Finland", dels för att markera att Åland är en självständig jurisdiktion inom autonomins kompetens, dels för att läsare utanför Åland till alla delar ska förstå vad skribenten avser. Ska bli intresssant att läsa svaret och beslutet från LR!

I annat sammanhang har jag påpekat för Ålands Radio att i o m att det tillhör radiouppdraget att befrämja kunskapen om självstyrelsen så borde det vara självklart att markera Ålands status i det dagliga jobbet.

INITIATIVET

På landskapsregeringens hemsida återfinns i skrivande stund under kategorin nyheter följande information (publicerad 2.12.2012):

Pressöversikt november 2011

Sammandrag från november månad av de åländska inslag som passerat nyhetströskeln i finskspråkiga media på fastlandet.
 
Ålands landskapsregering köper urklipp och nyhetsträffar med sökordet Åland i rikets finskspråkiga tidningar (riks- och lokaltidningar) och etermedia, läser och sorterar dem samt skriver en pressöversikt över de inslag som under den aktuella månaden har fått mest uppmärksamhet i finskspråkiga media. Alla urklipp sänds efter handläggning till landskapsarkivet.

Undertecknad vill härmed uppmärksamgöra landskapsregeringen om att myndigheten i sin verksamhet alltid bör använda begreppet "riket" eller benämningen Finland för att på detta sätt markera Ålands status.

För utom-åländska läsare ger det felaktiga begreppet "fastlandet" intrycket av att Åland skulle vara en vanlig region inom republiken Finlands gränser.

I och med att det officiella Åland i övrigt är mån om att örikets status ska respekteras, är det önskvärt att den egna myndigheten markerar självstyrelsens status i sin egen tjänsteutövning.

I och med att det inte är första gången landskapsregeringen använder det missvisande begreppet "fastlandet" föreslår undertecknad att beslut fattas om att landskapsregeringen i all sin verksamhet (utredningar, beslutsfattande, internet etc.) ska använda antingen begreppet "riket" i enlighet med självstyrelselagens terminologi eller benämningen Finland för att markera att Åland utgör en separat jurisdiktion.

Särskilt med anledning av självstyrelsens 90-årsjubileum är det angeläget att landskapsregeringen använder en vokabulär som svarar upp mot Ålands status som autonomt område.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar