tisdag 21 oktober 2014

Bra siffror för Centern!

De halvt ovetenskapliga pejlingarna som framför allt tidningen Nya Åland ägnar sig åt väcker både glädje och irritation bland alla oss som är inblandade i det åländska beslutsfattandet. Klart är dock att resultatet från pejlingarna påverkar atmosfären inom respektive parti, antingen i positiv eller negativ riktning. Ett jämfört med senaste val klart lyft i understödet bidrar till ökad tillförsikt om att den förda politiken är den rätta. Motsatta siffror nedåt känns alltid jobbigt men kan också fungera som en "kyrkstöt" om att nu behövs det en kraftansamling för att förändra bilden.

Det som framför allt påverkar opinionen är huruvida ett parti befinner sig i opposition eller sitter på ett regeringsansvar. Det sistnämnda påverkar oftast negativt i och med att med ansvaret följer alltid en mängd obekväma och direkt tuffa beslut om påverkar rätt många familjer. Särskilt i tider av ekonomisk nedgång är regeringsställning lika med sviktande understöd. För partierma i opposition är klimatet positivare i och med att det alltid går att markera avstånd från obekväma beslut.

För Åländsk Center brukar dessa begränsade valpejlingar visa rätt så dåliga siffror. Senaste veckas pejling gav ändå Centern över 20 procent eller knappt två procent under resultatet 2011. Således bra siffror för ett parti i regeringsposition! För vi kan inte sticka under stol med att det har varit en tuff period för den sittande regeringen. Sviktande inkomster i kombination med varierande syn på småföretagamdets speciella villkor, särskilt inom livsmedelsklustret, har satt sina tydliga spår i regerandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar