torsdag 8 januari 2015

Efter oljefesten stundar kärva tider

Dagligen har vi under flera månader kunnat läsa om sjunkande oljepriser. Många gläds över den billiga oljan, särskilt konkurrensutsatta euro-länder som lider av att starka Tyskland håller euro-kursen på en onaturligt hög nivå. Sjunker euron förbättras exportkraften medan sänkta oljepriser förbättrar köpkraften bland de egna medborgarna.
Visst smakar det bra för stunden även för oss ålänningar att priset på råolja mer än halverats på ett drygt halvår. Oron har ju funnits för att det s.k. svaveldirektivet drastiskt skulle försämra de åländska rederiernas lönsamhet i ett redan utsatt ekonomiskt läge. Tack vare den uteblivna kostnadschocken rullar allt på som vanligt. Men en dag inom en snar framtid tar oljefesten slut och då gäller det för oss alla att ha ställt om våra energisystem.

Den rådande oljefesten har en allvarlig baksida. T.ex. i USA produceras oerhörda mängder s.k. skiffergas på ett ytterst miljöovänligt sätt. Trots floden av larmrapporter om förstört grundvatten och hälsoproblem, fortsätter bolagen att pumpa in kemikalier i tusentals borrhål allt medan särskilt republikanerna gläds åt att USA gjort sig av med det externa oljeberoendet. I Kanada utvinns olja ur sand på ett lika absurt sätt.

Men nu börjar det sjunkande råoljepriset att slå undan fötterna på nutidens miljömarodörer. OPEC-länderna och i synnerhet Saudiarabien har insett att ett för högt oljepris automatiskt ger utrymme för tidigare direkt olönsamma sätt att utvinna energi på. Taktiken står klar: håll oljeproduktionen på en hög nivå tills dess att de nya konkurrenterna är utslagna. Det ska bli intressant om OPEC-länderna lärt sig läxan och ser till att oljepriset håller sig under 100 dollar fatet.

Men samtidigt som vi kan vara nöjda över att miljövärden räddas till följd av det låga oljepriset, har myntet även denna gång en baksida: billig olja gör även övergången till alternativa förnyelsebara källor ännu tuffare. Ändå måste den sistnämnda omläggningen fortsätta till varje pris, både för miljöns och för vår egen framtida försörjnings skull. Klimatskeptikerna kommer att fortsätta att streta emot men det finns en faktor som gör att självbevarelsedriften segrar till sist även här: oljeförråden sinar snart , stigande produktionskostnader kommer att göra allt oljeberoende mycket dyrare och detta medan världens befolkning bara växer.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar