torsdag 29 januari 2015

För tidigt testa åländska folkviljan!

Igår offentliggjordes den s.k. Ålandskommittén 2013 sitt delbetänkande. Nu kan alla intresserade läsa vad vi 17 medlemmar sysslat med under totalt 15 möten, innefattande ett omfattande hörande av sakkunniga. både muntligt och skriftligt. Säkert kommer många, efter att ha läst betänkandet, att ställa sig frågan varför det överhuvudtaget ges ut en "mellanrapport" om ÅK:s arbete. Jag ställde mig själv samma fråga i ett tidigt skede av processen men har fått lov konstatera att det var ett bra upplägg. Nu kan allmänheten och i synnerhet alla politiskt aktiva på bägge sidor av Skiftet ta del av den utstakade riktningen. Dessutom är det bra att lagtinget i sin helhet får säga sitt om kommitténs prestationer så här långt. Som bekant förutsätter en ändring av självstyrelselagen att minst två tredjedelar av lagtingets 30 ledamöter godkänner förslaget. Kravet på kvalificerad majoritet är en självklarhet för en lag som det är svårare att ändra i än en "vanlig" grundlag!

Även Ålands Framtids märkliga turer vittnar om att ett delbetänkande var en nödvändighet. Hur krystade ÅF:s argument för sågningen av ÅK-betänkandet än är så är det bra att det redan nu blir debatt om hur Ålands nya självstyrelsesystem kan komma att se ut. ÅF-ordföranden Axel Jonsson vill till och med ha en åländsk folkomröstning i frågan redan i detta skede! Ett av de mer märkliga politiska utspel som gjorts inom åländsk politik överhuvudtaget under snart 100 år av autonomi. Förslaget är absurt redan vid en första anblick i och med att det inte går att konstruera en hållbar frågeställning att förelägga ålänningarna hösten 2015. Först om drygt två år vet vi nämligen resultatet av ÅK:s fortsatta arbete och vi övriga ålänningar kommer att göra allt för att resultatet ska bli bra för Åland. Då kan vi testa folkviljan!

Som väntat har Ålands Framtids agerande tagit bort fokus från det som trots allt är viktigast i detta nu: att kommittén (minus Axel Jonsson) är enig om hur de totalt över 80 s.k. riktlinjerna ska styra det fortsatta arbetet. Jag kan personligen säga att jag är nöjd över de framsteg vi ålänningar fått till stånd inom ÅK så här långt. När vi våren 2013 tog del av ett internt finskt projekt (Aalto-arbetsgruppen) fruktade nog många av oss att kommittén skulle stöta på oöverstigliga motsättningar i ett tidigt skede. Nämnda arbetsgrupp gav nämligen föga hopp om att tiden var mogen för en ordentlig översyn av självstyrelselagen. Tvärtom var beskedet på många punkter direkt beskt för oss ålänningar. Men jag kan lova att inom ÅK har vi inte sparat på kritiken över Aalto-gruppens synpunkter och idag 2015 kan vi konstatera följande: förutsättningarna för en modern självstyrelselag år 2022 lever i högsta grad!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar