torsdag 1 januari 2015

Alternativet utanför EU aldrig aktuellt

Idag den 1 januari 2015 är det 20 år sedan Åland följde med Finland in i den Europeiska unionen (EU). Många ålänningar har under årens lopp frågat om mig om det var rätt beslut, dvs. har EU-medlemskapet varit bra för vårt örike? Svaret jag alltid ger är att vi ålänningar aldrig gavs någon annan reell möjlighet eftersom Finland konsekvent vägrade att förhandla fram alternativa lösningar i händelse av att Ålands lagting motsatt sig EU-inträdet. Det var alltså fråga om en "Take or Leave it"-situation.

Med andra ord kan man säga att formellt kunde Åland ha ställt sig utanför unionen men den 1 januari 1995 hade vi i så fall helt saknat juridiska kopplingar till EU-sfären. Det sistnämnda skulle ha gällt för de rättsområden som regleras av Ålands lagting. På de områden där Finlands riksdag  fogade över lagstiftningsmakten skulle Åland ändå ha påverkats av EU-rätten. Ingen kan riktigt säga vad som hade hänt annat än att situationen som helhet skulle ha varit kaotisk med stora bekymmer för det åländska samhället som helhet. 

Nu 20 år efter EU-inträdet kan jag som EU-förhandlare 1992-1994 konstatera att de varningsord vi tjänstemän förde fram till många delar besannats. Det skulle ha gällt att redan före EU-inträdet ordna upp alla frågetecken i förhållande till Helsingfors, särskilt ifråga om självstyrelsens innehåll och representationen i EU-organen. Vi måste dock komma ihåg att den åländska hemmafronten var splittrad i o m att oppositionspartiet liberalerna - kraftigt uppbackat av tidningen Nya Åland - sällan agerade på ett för Åland konstruktivt sätt. 

1992 hade den åländska parlamentarismen existerat endast under några få år och alla politiker var helt enkelt inte mogna uppgiften: att värna om Ålands intressen i en ny politisk miljö. Under perioden 1988-1994 inträffade parlamentarismens införande, en ny självstyrelselags uppstart och inträdet i EU. Sannerligen en omvälvande tid som dessutom sammanföll med den ekonomiska krisen under 1990-talets början. Nog bra för oss som är aktiva idag att konstatera att varje tid har sina egna utmaningar!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar