torsdag 8 december 2011

Byråkraterna som missar målet

Visst är EU-världen en fantastisk plats  - i alla fall för alla som är stora och starka! Ålänningarna känner ju ytterst väl till att EU-kommissionen visat alla sina muskler så fort en åländsk fråga dykt upp på agendan. Våra nederlag i EU-domstolen har fått långtgående följder både för våra traditioner, livsstil och ekonomin(vårjakten och snusfrågan).
I total avsaknad av Finlands förväntade uppbackning har det varit lätt för EU-kommissionen att agera och åtala. Lika tuff vågar kommissionen inte ens vara med lilla EU-landet Malta. Även i Bryssel är jaktansvariga medvetna om att en stor mängd flyttfårglar går en säker död till mötes ifall de passerar denna del av Medelhavet vid fel tidpunkt på dygnet. Men tro inte att kommissionen vågar agera för att rätta till missförhållandena.
Imorgon avgörs med högsta sannolikhet eurons framtid vid ännu ett EU-toppmöte. De omtalade "brandväggarna" som ska tygla euro-krisens spridning ska upp på bordet. I mångt och mycket beror krisens eskalering på EU-kommissionens slapphet med att kontrollera euro-ländernas finanser.
Tid har saknats för att hålla ett öga t.ex. på den kreativa grekiska bokföringen men tid har sannerligen funnits samtidigt för att hålla på med Ålands Industrihus / iTiden. Tusentals timmar och ett oräkneligt antal handläggare har i över fem års tid tilläggnats projektet  iTiden. Styggt sagt kan man säga att byråkraterna har ägnat sig åt petitesser medan golvet och väggarna i EU-bygget kollapsat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar