torsdag 22 december 2011

Lägre krav på nästa polismästare?

Det har väckt en del förvåning att tjänsten som ny polismästare utannonserades på nytt av landskapsregeringen med motiveringen att även de som inte fyller de lagstadgade kompetenskraven ska kunna söka jobbet. Jag tillhör nog gruppen tvivlare! Är det klokt att i ett läge där det finns flera formellt behöriga, sträva till att sänka de formella kraven för Ålands viktigaste polisjobb?
Önskan  att kunna ge dispenser för att komma i åtnjutande av offentliga tjänster är inget nytt. Tvärtom så dyker detta förfarande upp med jämna mellanrum. Frågan är dock om det är klokt att i längden pruta på de stadgade behörighetskraven.
I vissa fall kan det förstås vara enkelt att konstatera att den som fått jobbet bevisat sin praktiska förmåga på ett sätt som undanröjer varje tvivel om lämpligheten och det oavsett personens formella kompetens.
Frågan är dock om vi inte kommer att få se fler dispenser beviljade i framtiden på grund av en rätt så avgörande sak: det offentliga klarar inte av att matcha de lönekrav som duktiga personer anser sig kunna ställa. För att klara konkurrensen om morgondagens arbetskraft kommer det offentliga att tvingas tänka om och skapa ett nytt och mer flexibelt lönesystem - och då inte bara ifråga om morgondagens läkare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar