onsdag 14 december 2011

Rädda tax-free var ett Mission Impossible

Fick idag ögonen på ännu en superb rapport från ÅSUB, vår alldeles egen lilla tankesmedja som under Bjarnes ledning är så enormt produktiv. Denna gång har gänget fått ett externt uppdrag att titta närmare på betydelsen av tax-free i Östersjön - och därmed även i Ålandstrafiken. Åland är tack vare det omtalade - och av vissa hårt kritiserade - skatteundantaget själva navet i kryssnings- och passagerarsegmentet.
Vid årsskiftet är det exakt 20 år sedan EU-förhandlarna Peter Lindbäck och Harry Jansson gjorde den första av många resor med ett särskilt uppdrag från de åländska politikerna: trygga tax-free-försäljningen! I o m att jag då fungerade som tf chef för näringsavdelningen fick jag även ansvaret att leda den interna kommittén som på tjänstemannanivå koordinerade EU-arbetet. Jobbigt? Ja! Intressant? Oerhört! Fortfarande efter alla dessa år är dock känslan den att allt arbete var värt mödan - även om familjen kom i kläm alltför ofta.
EU-processen 1992-1994 kännetecknades av att Pepe och jag hela tiden fick höra att vårt uppdrag var omöjligt - Mission impossible. Målsättningarna att både åstadkomma permanenta undantag från EU-rätten och samtidigt rädda tax-free bedömdes som för mycket för såväl Helsingfors som Bryssel. Oaktat skattegränsens negativa effekter på handeln är Åland idag tack vare skatteundantaget ett örike med fortsatt tillväxt och inflyttning. Tänk om Åland ända sedan 1999 skulle ha varit beroende av årliga subventioner över finska statsbudgeten för klara den nödvändiga bastrafiken...  De åländska redarna tackade aldrig Pepe och mig  för våra insatser medan däremot Silja Line inte sparade på lovorden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar