måndag 5 december 2011

Förenade Europa vårt hopp?

Med bara några dagar kvar till Dagen som avgör eurons framtid kastar Tyskland och Frankrike fram tanken om ett nytt EU-fördrag som lösningen på alla problem. När den s.k. marknaden vill ha snabba och resoluta svar på hur låneboomen ska dämpas - och redan satsade miljarder ska kunna räddas - filosoferar Merkel & Co om hur ett nytt fördrag ska ge EU-domstolen rätt att döma ut böter till medlemsstater som inte sköter sin ekonomi. Som om nya ekonomiska pålagor skulle vara det som Grekland, Italien, Portugal, Irland m.fl. behöver i dessa tider.

Mamma Mia! Duon Tyskland och Frankrike var dom första syndarna att öppet bryta mot EU-reglerna om att inte ha högre skuldsättning än tre procent av respektive lands BNP. Efter det har över 50 liknande fördragsbrott inträffat utan större reaktioner. Men nu ska ett nytt fördrag reda upp allt. Ändå vet alla att ett nytt fördrag tar åratal att lotsa igenom de 27 huvudstäderna och inte ens för de 17 euro-staterna kommer det att bli en enkel match att övertyga  folket om att det nu är dags för Förenade Europa att ta form på allvar.

En del politiker är oroliga för att några av oss säger sanningen: att det nu behövs krafttag för att reda upp EU:s haverande ekonomier - inte löften om segdragna politiska processer. Låt oss dock tro att pratet om ett nytt fördrag bara är ett sätt att dra bort intresset för det parallella arbetet med Paketet som räddar euron!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar