söndag 8 december 2013

Dags för det förväntade fiaskot!

Vid årsskiftet blir tusentals ålänningar brottslingar eftersom de inte i tid åtgärdat sina avloppssystem. Den stora avloppsreformen blir alltså på ett sätt det på förhand förväntade fiaskot. Dåvarande landskapsregering vägrade att lyssna på alla goda råd som bland annat kommunerna förde fram. Det viktigaste budskapet var lika tydligt som enkelt: ta inte alla hushåll på en gång utan koncentrera det första skedet till de vattennära befintliga fastigheterna. Plus förstås alla nybyggen som omedelbart kunde anpassas till de strängare miljökraven.

Men varningsorden klingande som så ofta för döva öron. Istället för en balanserad och effektiv reform klumpades alla fastigheter ihop i en enda massa - oavsett avstånd till vatten. Resultatet blev att de kommunala byggnadsinspektionerna från första början ställdes inför en övermäktig uppgift. När tidsfristen löper ut om några veckor återstår tusentals fastigheter som ska åtgärdas på ett eller annat sätt. Det smått tragiska med detta faktum är att det här finns åtskilliga fastigheter som har en påtaglig inverkan på miljön, en påverkan som kunde ha upphört för länge sedan bara det funnits en vilja att åstadkomma snabba och påtagliga insatser.

Avloppsreformen var en för miljön oerhört angelägen sak men i sin iver att åstadkomma förbättringar glömde ansvariga politiker bort att beakta den verklighet som de stolta planerna skulle möta. En verklighet där många fastighetsägare inte anser sig ha råd att satsa tusentals euro på en ny avloppsanläggning. I alla fall så länge det saknas ett uppenbart krav och tidsfrist från den kommunala övervakarens sida.

När avloppsreformen fyller tio år kommer flera tusen fastigheter att fortfarande sakna det lagstadgade systemet. Enda trösten är väl att den utdragna tiden gör att entreprenörerna mer än väl hinner med alla jobben!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar