lördag 7 december 2013

Hur mycket tål vårt skatteundantag?

Som styrelsemedlem i Posten på Åland borde jag kanske inte kommentera det senaste hotet mot det åländska skatteundantaget men insatserna är för stora för att jag ska kunna tiga. Det är trots allt skatteundantaget som är grunden för att vi på Åland, trots stigande oljepris och pressad lönsamhet för rederierna, har rese- och transportkostnader som gör andra ö-samhällen gröna av avund. Kampen för att åstadkomma ett permanent skatteundantag inom ramen för EU-medlemskapet var stenhård, inte minst p.g.a. att det finska finansministeriet gjorde allt för att stoppa de åländska ambitionerna.

Med blandade känslor har jag därför noterat att åländska bolaget Pectus etablerar sig på Brändö. För bygden givetvis en positiv sak med tanke på behovet av sysselsättning och aktiviteter. Varje arbetsplats är guld värd ute i skärgården i ett läge där de traditionella utkomstmöjligheterna försämras. Närheten till Finland gör att Pectus kommer att kunna erbjuda kunderna inom postorderhandeln attraktiva lösningar. Allt förstås för att komma ifrån den s.k. bagatellmomsen om fem euro per vara.

Men som tidigare EU-förhandlare känns det som om vi ålänningar nu själva börjar testa hur mycket skatteundantaget verkligen tål ifråga om utnyttjande. Skattefria försäljningen i färjtrafiken är redan i fokus till följd av snuset där "ligor" bunkrar upp för vidareförsäljning på landbacken. När det gäller postorderhandeln har Finland från och med i år infört begränsningar som halverat värdet på de varor som kan understiga bagatellmomsen. Nya åtgärder är dessutom på gång för att stoppa införseln av tidningsmagasin. Av en händelse så ackompanjeras allt även denna gång av frågor i Finlands riksdag.

Hoten mot det åländska skatteundantaget är tudelat; dels kan Finland fortsätta att motverka handeln genom att helt slopa momsfriheten, dels kan EU-kommissionen inleda en granskning av hur skatteundantaget används. EU-kommissionen såg nämligen till år 1994 att Ålands EU-protokoll innehåller en passus om att allt ska vila på "sund konkurrens". I dagsläget är utan tvivel finansministeriet det största hotet eftersom tjänstemännen inte tycks sky några medel för att framställa Åland som ett stort problem för konkurrensen. Frågan är hur många långtradare som hinner rulla av Brändö-färjan innan finansministeriet skrider till verket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar