lördag 14 december 2013

Skillnad på gallupar och pejlingar!

De senaste dagarna har jag tagit del av en hel del kommentarer rörande Nya Ålands senaste s.k. pejling. En del tycks ta det redovisade resultatet med visst allvar medan andra mera ser det hela som en rolig grej, helt enkelt ett rätt intressant sätt att fylla tidningen på. Särskilt i ett läge där den obundna partiledningen precis genomfört sin rätt misslyckade kupp gentemot styrelse och medlemmar.
Själv tillhör jag gruppen skeptiker när det gäller denna form av opinionspejling. Att tillfråga hundra ålänningar på gatan är sin sak. Även här har det dock tidvis gått snett genom att det funnits partier som hunnit ordna telefonkedjor för att få sina sympatisörer att springa till enkätlådorna.

Att koppla in internet känns säkert bekvämt men ur ett ansvarsperspektiv är detta förfarande direkt märkligt. Riskerna för att allt ska gå helt snett är alltför stora eftersom det finns en uppenbar risk för att ett eller flera partier hinner manipulera siffrorna. Nya Åland antyder att så var fallet denna gång.
Personligen har jag dock inget mot att tidningarna fortsätter att pejla opinionsbilden. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte kan jämföras med de professionella galluparna. Ålandstidningen gjorde dock för några månader sedan en betydligt större pejling och detta utan att utsätta sig för risken att resultatet manipulerades via nätet.

I Ålandstidningens mer seriösa pejling var Åländsk Center fortsatt ålänningarnas populäraste parti. I Nya Ålands färska enkät är det oppositionen som gått starkt framåt. Om vi bortser från risken för manipulering så är det naturligt att liberalerna och Ålands Framtid drar nytta av att aldrig behöva ta ansvar. Ena dagen kritiseras partierna i landskapsregeringen för att inte spara och följande dag heter det att regeringen satsar alltför lite. Detta är klassisk oppositionspolitik, som helt och hållet saknar betydelse för den kortsiktiga samhällsutvecklingen. Men på längre sikt kan det få betydelse eftersom det alltid finns väljare som har svårt att skilja på vallöften och hållbar utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar